Výstupy projektu

Projekt Cyklistický prápor – bojovníci proti fašizmu je v záverečnej fáze, zahŕňa aj tieto aktivity:

  • Analýza dokladov z VHÚ Praha a krajského archívu v Prešove (archív okresu a mesta Sabinov)
  • Úprava dokumentov z archívov v Adobe Photoshop a vyhotovenie pdf dokumentu, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité informácie
  • Komunikácia s VHÚ Bratislava
  • Kontaktovanie obecných úradov, ktoré sú zmieňované v denných rozkazoch a hľadanie príbuzných vojakov, mailová a telefonická komunikácia. Dôkladná evidencia získaných informácií a triedenie získaných fotografií a iných dokumentov
  • -skenovanie fotiek a dokumentov
  • Spolupráca so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v Prešove
  • Publikovanie projektu v novinách Sabinovský spravodajca
  • Vytvorenie verejnej facebookovej skupiny s rovnakým názvom ako je názov projektu

Pracovná verzia časti výstupu projektu.