Cyklistický prápor 4 – bojovníci proti fašizmu

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Názov výskumnej/odbornej aktivity: Dokumentovanie Cyklistického práporu 4 ako špecifickej zložky armády 1. ČSR a to od jeho vzniku v roku 1933 do roku 1938, najmä však jeho pôsobenie v Sabinove a na východnom Slovensku v rokoch 1933 – 1936.

Realizácia projektu:

Začiatok realizácie výskumnej aktivity: 7/2021

Koniec realizácie projektu: 31. marec 2021

Príslušníci Cyklistického práporu 4 v okolí obce Kamenica pri Lipanoch na ceste zo strelnice v rusínskom Kyjove do sabinovských kasární, 1934.

Na počiatku bola inaugurácia Miloša Zemana

Keď v roku 2013 prichádzal do Vladislavského sálu pražského hradu na slávnostnú inauguráciu Miloš Zeman, prvý prezident české republiky, ktorý bol zvolený priamou voľbou občanov, tesne predtým vstúpili do miestnosti členovia hradnej stráže s historickými vojenskými prápormi z čias prvej Československej republiky. Prenos sledovali aj primátor mesta Sabinov Molčan. Spomínal, ako neveril vlastným očiam, keď medzi prápormi uvidel i jednu s nápisom Cyklistický prápor 4. A bol šťastný, že práve prápor jednotky, ktorá sídlila v miestnych kasárňach v rokoch 1933 – 1936 ako jediná zastupovala Slovensko. Nič viac však ani on o tejto jednotke nevedel.

Prápor CP 4 na inaugurácii prezidenta Miloša Zemana v roku 2013. Od 6:30 min.

To bola prvá informácia po 77 rokoch, keď sa spomenulo na stovky cyklistov, ktorí oživovali Sabinov i celý región Východného Slovenska.

V tom roku žil ešte v Sabinove 101 ročný čulý pán Emanuel Šmídl, ktorý slúžil ako vojak v Cyklistickom prápore 4 (CP4) v roku 1933. Žil potom ešte 4 roky. Nik sa ho však nepýtal na podrobnosti jeho pôsobenia v CP 4. A pritom mal sviežu myseľ a bol obrovskou studnicou informácií.

Cyklistika je nanajvýš aktuálna téma zvlášť v Sabinove. Veď tu v roku 1898 vznikol prvý oficiálny cyklistický klub na Slovensku, ktorého členovia v tom istom roku zorganizovali prvé preteky na 155 km trase zo Sabinova cez Prešov – Košice do Miškolca.

Navyše leží na jedinej európskej cyklomagistrále, ktorá pretína Slovensko s označením Eurovelo 11, ktorá do konca roku 2021 bude spájať Prešov s Lipanami. Už teraz je sprístupnený úsek po celý rok priam zaplnený cyklistami.

Film Obchod na korze a bohatá ovocinárska tradícia sú už len bonbónikmi medzi týmito atraktivitami.

Poznatky získavané výskumom počas projektu Cyklistický prápor 4 – bojovníci proti fašizmu budú využité nielen pri tvorbe plánovanej knihy, ktorej súčasťou má byť aj replika odznaku príslušníkov CP 4, ale aj turistických tabúľ a cyklotrás na pamiatku nielen hrdého medzivojnového a demokratického Československa, ale aj na pripomienku hrdinov, ktorí v ňom pôsobili.

Už teraz vidíme obrovský záujem o túto tému nielen v Sabinove a blízkom regióne, ale na celom Slovensku a v Českej republike. Sme presvedčení, že z veľkého množstva informácií získaných výskumom CP 4 vzíde viacero zaujímavých projektov.