O Dašeto, n. o.

Zmyslom existencie neziskovej organizácie Dašeto, je poskytovať všeobecne prospešné služby na podporu využitia ľudského, kultúrneho, prírodného a historického potenciálu regiónu východného Slovenska pre jeho ďalší hospodársky, kultúrny a duchovný rozvoj.

Sme presvedčený, že región východného Slovenska má obrovský potenciál vo všetkých ohľadoch. Na druhej strane ho, žiaľ, tunajší ľudia málo využívajú. Skepticky a odovzdane často hovoria, že veľa vecí sa nedá urobiť hovoriac „ňeda še“ (nedá sa).

My tvrdíme, že „da še to“ (dá sa to).